1
Өвөрхангай аймаг
Санал өгөх
1274
2
Завхан аймаг
Санал өгөх
1218
3
Чингэлтэй дүүрэг
Санал өгөх
1156
4
Баянгол дүүрэг
Санал өгөх
1119
5
Увс аймаг
Санал өгөх
1118
6
Сүхбаатар аймаг
Санал өгөх
1096
7
Төв аймаг
Санал өгөх
1092
8
Булган аймаг
Санал өгөх
1066
9
Хөвсгөл аймаг
Санал өгөх
1063
10
Баян-Өлгий аймаг
Санал өгөх
1062
11
Дорнод аймаг
Санал өгөх
1062
12
Налайх дүүрэг
Санал өгөх
1057
13
Баянзүрх дүүрэг
Санал өгөх
1056
14
Дорноговь аймаг
Санал өгөх
1056
15
Говьсүмбэр аймаг
Санал өгөх
1056
17
Хан - Уул дүүрэг
Санал өгөх
1054
18
Багануур дүүрэг
Санал өгөх
1053
19
Баянхонгор аймаг
Санал өгөх
1053
20
Дархан-Уул аймаг
Санал өгөх
1053
21
Өмнөговь аймаг
Санал өгөх
1052
22
Сэлэнгэ
Санал өгөх
1052
24
Архангай аймаг
Санал өгөх
1050
25
Говь-Алтай аймаг
Санал өгөх
1050
26
Ховд аймаг
Санал өгөх
1049
29
Сүхбаатар дүүрэг
Санал өгөх
1048
31
Орхон аймаг
Санал өгөх
1047
33
Эрчим хүчний яам
Санал өгөх
1047
34
Эрүүл мэндийн яам
Санал өгөх
1047
35
Багахангай
Санал өгөх
1046
36
Хэнтий аймаг
Санал өгөх
1046
42
Сангийн яам
Санал өгөх
1045
45
Дундговь аймаг
Санал өгөх
955
© 2020 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.